Tietotekniikka on mullistanut tapamme olla vuorovaikutuksessa, tallentaa ja käsitellä tietoja. Se on jatkuvasti kehittyvä ala, jolla on ollut suuri vaikutus maailmaan muun muassa viestinnän, liiketoiminnan, koulutuksen ja viihteen alalla. Yksi tietotekniikan viimeisimmistä kehityskuluista on