Image result for informaatioteknologia tutkimustaSäätiö perustetaan, jotta voitaisiin pysyvästi osoittaa varoja johonkin tiettyyn, ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Säätiö saatetaan perustaa esimerkiksi tieteen tukemiseksi tai museon ylläpitämiseksi. Yleensä säätiö on yleishyödyllinen taho, mutta aina näin ei välttämättä ole. Esimerkiksi suomalaista informaatioteknologiatutkimusta tukemaan voidaan perustaa säätiö, mikä voisikin olla erinomainen idea.

Millaisia säätiötyyppejä on olemassa?

Suomessa on monenlaisia säätiötyyppejä. Itsenäinen eli rekisteröity säätiö on lakiemme nojalla oikeushenkilö, jonka toimintaa koskee Suomen säätiölaki. Rekisteröinti tapahtuu säätiörekisterissä.

Rekisteröityjen säätiöiden lisäksi on olemassa myös epäitsenäisiä säätiöitä eli omakatteisia rahastoja ja julkisoikeullisia säätiöitä eli julkisoikeudellisia laitoksia. Säätiöiden kaltaisia tahoja ovat Suomessa esimerkiksi säästöpankki sekä eläkesäätiö.

Miksi rekisteröity säätiö perustetaan?

Rekisteröity säätiö voidaan perustaa aatteellisen yhteisön tukisäätiöksi tai yhtiöiden osakesäätiöksi. Säätiö voi olla myös suvun omistussäätiö. Lisäksi on olemassa säätiöitä, jotka ennakoivat yhteiskunnallista muutosta sekä säätiöitä, jotka hoitavat julkisen vallan tehtäviä. Lisäksi on olemassa testamentilla perustettuja testamenttisäätiöitä. Säätiö voidaan perustaa esimerkiksi suomalaisen informaatioteknologian tutkimustyön tukemiseksi.

Säätiön tavoitteena voi olla opetus- ja sivistystoiminnan harjoittaminen. Esimerkiksi erilaiset tiedesäätiöt on perustettu tällaista tarkoitusta varten. Toisaalta on olemassa elinkeinoelämää tukevia säätiöitä, kuten maataloussäätiöitä sekä huoltotoimintaa harjoittavia säätiöitä, kuten vanhustenhuoltosäätiöitä. Terveyden- ja sairaanhoitoalan sekä urheilu- ja nuorisotyön alan säätiöt ovat myös yleisiä. Edellä olevien lisäksi on olemassa myös muita säätiöitä.

Usein säätiöiden ajatellaan olevan hyväntekeväisyyslaitoksia, mutta osa niistä harjoittaa myös liiketoimintaa. Tämä on mahdollista, jos liiketoiminnan harjoittaminen on mainittu säännöissä ja jos liiketoiminnan harjoittaminen edistää kyseisen säätiön tarkoitusta. Pääasiallisena tavoitteena säätiön toiminnassa ei kuitenkaan saa olla liiketoiminta, jos säätiö on rekisteröity vuoden 1964 jälkeen. Tätä ennen oli mahdollista perustaa myös säätiöitä, joiden varsinainen tarkoitus oli harjoittaa liiketoimintaa. Monet säätiöt harjoittavat liiketoimintaa tytäryrityksensä kautta. Säätiöiden toimintaa valvotaan Patentti- ja rekisterihallituksen sekä tilintarkastajien toimesta.

Suomalaisen informaatioteknologiatutkimuksen tukemiseksi perustettu säätiö voisi olla loistojuttu – auttaahan informaatioteknologia Erkki Tuomiojankin mukaan jopa maailman demokration lisäämisessä ja vapaan tiedon levittämisessä. Lisäksi, Suomessa, jos missä on teknologista osaamista, joten Suomesta löytyy runsaasti hedelmällistä maaperää informaatioteknologian tutkimiseen ja kehittämiseen.