Mikä inflaatio on?

Olet aivan varmasti kuullut termin inflaatio aikaisemmin. Se on hyvin tärkeä taloudellinen termi, joka käsitellään jo yläkoulun yhteiskuntatieteiden tunneilla. Kuitenkin varsin monilla on kyseinen termi hieman hakusessa, ja erityisesti nykyään se on hyvin tärkeä termi oppia. Siitä syystä tämä sivu tulee perehtymään inflaatioon, ja kertomaan aiheesta aivan kaiken mahdollisen tarvittavan.

Inflaatio on taloudellinen termi, joka viittaa valuutan arvon laskemiseen. Tämä siten tarkoittaa myös sitä, että kuluttajien ostovoima heikkenee ja tuotteiden hinta nousee suhteessa valuutan arvoon. Termiä inflaatio käytetään taloudellisesti muutamalla eri tavalla. Se viittaa sekä suuriin maailmanlaajuisiin taloudellisiin tilanteisiin kuten myös pienempiin yksittäisiin muutoksiin. Tämä sivu perehtyy molempiin asioihin.

Inflaatiolla on vaikutus myös kryptovaluuttojen alaan

Kuten juuri mainitsimme, inflaatiolla viitataan myös yksittäisiin pienempiin arvon laskuihin. Toisin sanoen, vaikka se on tutumpi termi yleisestä taloudellisesta tilanteesta puhuttaessa, sillä voidaan viitata myös esimerkiksi ethereum kurssiin. Todellakin, jopa kryptovaluutat kokevat jonkinlaisen inflaation.

Tämä on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen verrattuna niin sanottuun normaaliin ja perinteiseen inflaatioon. Nimittäin monien kryptovaluuttojen kohdalla, tämä inflaatio on laskettua ja kontrolloitua. Tätä voidaan kontrolloida sillä tavalla, kuinka paljon kryptovaluuttaa louhitaan. Esimerkiksi Bitcoinin louhintaa rajoitetaan joka vuosi, tarkoituksena lopettaa se jossain vaiheessa kokonaan, mikä tietenkin nostaa sen hintaa. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että vaikka kryptovaluuttoihin vaikuttaa usein niiden oma laskettu inflaatio, sillä ei ole välttämättä kovin suurta vaikutusta yksittäiseen sijoittajaan.

Inflaatio vaikuttaa oikeastaan kaikkeen

Sen sijaan se inflaatio, jolla voi olla suurempi vaikutus myös sijoittajien toimintaan on suurempi taloudellinen inflaatio. Koska kyseessä on maailmanlaajuisesti suuri asia, se vaikuttaa oikeastaan aivan kaikkeen. Toisin sanoen sillä on suuri vaikutus kuluttajien ostovoimaan yleisesti, mikä tietenkin vaikuttaa siten myös esimerkiksi autojen hintoihin ja kaikkiin muihin tärkeisiin asioihin.

Jos maailman taloudellinen tilanne on inflaation alla, kuluttajat huomaavat tämän nopeasti. Se näkyy sellaisissa yksinkertaisissa asioissa, että he eivät voi enää ostaa samanlaisia tuotteita samalla hinnalla kuten he ennen pystyivät ostamaan. Siten tietenkin sillä voi olla hyvinkin suuria vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Inflaatioon on monia eri syitä

Mutta mistä inflaatio oikein johtuu? Taloustieteilijät eivät ole tästä aiheesta aivan samaa mieltä. Toisin sanoen aiheesta on muutamia eri teorioita, mutta tietenkin jotkut näistä ovat suositumpia ja kuuluisampia kuin toiset. Esimerkiksi yksi kuuluisa teoria on niin sanottu kysyntäinflaatio. Tämän teorian mukaan inflaatio voi johtua siitä, että kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta. Toisin sanoen, tuotteita ei ole tarpeeksi verrattuna siihen, mitä asiakkaat haluaisivat niitä ostaa. Siitä syystä hintoja voidaan nostaa, mikä voi viedä inflaatioon.

Toinen kuuluisa teoria on kustannusinflaatio. Tämän teorian mukaan inflaatio voi johtua siitä, että tuotteiden kustannushinnat ovat nousseet. Tämän takia niiden tarjoajat joutuvat oikeastaan pakosta nostamaan hintoja tehdäkseen tarpeeksi tuottoa. Tämä kustannushintojen nouseminen voi taas johtua hyvin monista eri asioista, kuten esimerkiksi maailmanlaajuisista muutoksista. Esimerkiksi öljyn hinnan noustessa, hyvin monien tuotteiden kustannukset nousevat nopeasti, sillä yllättävän monet tuotteet sisältävät öljyä.

Inflaatiolla on monia seurauksia

Inflaatio vaikuttaa moniin eri asioihin, kuten mainitsimme aikaisemmin. Nämä seuraamukset näkyvät kuitenkin erityisen paljon siinä tilanteessa, kun inflaatio kiihtyy erityisen nopeasti. Näissä tilanteissa se voi näkyä jopa pankkitalletusten arvon laskemisessa. Kuitenkin, jos inflaatio ei ole näin kiihtynyt, sen seuraamukset eivät ole välttämättä negatiivisia, vaan deflaatiota pidetään jopa haitallisempana maailmanlaajuisen talouden kannalta katsottuna.

Inflaatiota mitataan monilla eri tavoilla

Inflaatiota mitataan monilla eri tavoilla. Tähän käytetään erilaisia indeksejä, kuten kuluttajahintaindeksi, elinkustannusindeksi ja tuottajahintaindeksi. Lisäksi sen mittaamiseen voidaan käyttää BKT-deflaattoria. Viimeisin tarkoittaa sitä, että inflaatiota lasketaan muutosprosenttina BKT-deflaattorin avulla. Kuluttajahintaindeksi mittaa kulutettujen tavaroiden hintaa, elinkustannusindeksi mittaa elinkustannusten hintaa ja tuottajahintaindeksi taas tuottajien kustannuksia.

Inflaatio on hyvä ottaa huomioon myös sijoittaessa

Sijoittamiseen vaikuttaa hyvin monet eri asiat. Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että maailman taloudellisella tilanteella on suuri vaikutus sijoittamiseen. Siitä syystä on hyvin tärkeää, että otat taloudellisen tilanteen huomioon, jos olet aloittamassa sijoittamaan.

Jos et ole kokenut sijoittaja, voikin olla erityisen hyvä idea tutustua erilaisiin oppaisiin, jotka perehtyvät erityisesti sijoittamiseen eri taloudellisina aikakausina. Sillä tavalla voit varmistaa, että olet valmis aivan kaikkiin erilaisiin tilanteisiin. Näin voit suunnitella sinulle sopivan strategisen sijoitussuunnitelman hyvissä ajoin.

Inflaatio on osa taloutta

Viimeinen asia, mikä on hyvä ottaa huomioon on se, että inflaatio on olennainen osa taloutta. Se ei ole automaattisesti huono asia, aivan kuten sen vastakohta, deflaatio, ei tarkoita automaattisesti hyvää asiaa. Ne ovat hyvin olennainen osa jokaista taloudellista vuotta, ja vuosien saatossa inflaatioita on ollut hyvinkin moneen otteeseen.

Siitä syystä on yksinkertaisesti hyvä muistaa, että inflaatio tulee oletettavasti jossain vaiheessa taas laskemaan. Tietenkin siihen voi kestää jonkin aikaa, mutta vain hyvin nopeasti kiihtynyt inflaatio voi aiheuttaa taloudellisia ongelmia. Kunhan se tyyntyy, taloudellinen tilanne tulee myös tasaantumaan.