Mikä lohkoketju on?

Elämme nykyään hyvin digitaalisessa maailmassa, joka on täynnä monia erilaisia keksintöjä. Jotkut näistä keksinnöistä ovat jääneet jo hieman taustalle, kun taas toisista on tullut vuosien saatossa koko ajan tärkeämpiä. Tietenkin yksi nykymaailman tärkeimmistä keksinnöistä on Internet. Kuitenkin sen rinnalle on noussut yksi keksintö, joka vaikuttaa muuttuvan koko ajan tärkeämmäksi. Tämä on lohkoketju teknologia.

Mutta mikä lohkoketju teknologia oikein edes on? Tämä artikkeli tulee vastaamaan aivan kaikkiin kysymyksiin mitä sinulla saattaa olla aiheesta. Me tulemme perehtymään siihen, mikä se edes on kuten myös kaikkiin muihin mahdollisiin asioihin, jotka voivat mietityttää sinua. Olet aivan varmasti kuullut lohkoketju teknologiasta ainakin kryptovaluuttojen kautta. Tämä teknologia on kuitenkin hyvin paljon muutakin kuin vain se, mikä mahdollisti viimein kryptojen toimivuuden. Tutustutaan siis asiaan kunnolla, jotta sen tärkeys selviää sinulle.

Lohkoketjulla on suora vaikutus kryptovaluutan arvoon

Kuten sanoimme, olet aivan varmasti kuullut lohkoketju teknologiasta ainakin kryptovaluuttojen kautta. Tämä johtuu siitä, että oikeastaan kaikki tärkeät kryptovaluutat ja -merkit toimivat juuri lohkoketju teknologian avulla. Jos siis olet perehtynyt ollenkaan erilaisten kryptovaluuttojen mahdollisuuksiin, olet varmasti törmännyt myös juuri lohkoketjuihin.

Jos olet kiinnostunut tietyn kryptovaluutan hankkimisesta, onkin suositeltavaa tutustua sen käyttämään kryptovaluuttaan. Esimerkiksi ethereum arvo on hyvin suoraan suhteessa sen lohkoketjuun. Tämä johtuu siitä, että lohkoketjulla on suora vaikutus krypton arvoon. Me tulemme perehtymään tähän ja sen syihin enemmän myöhemmin.

Tietenkin yksi kryptovaluuttojen ominaisista asioista on se, että niiden arvo vaihtuu todella nopeasti ja todella paljon. Sen takia on mahdotonta ennustaa täydellisesti, minkälainen arvo niillä tulee olemaan. Kuitenkin on hyvä ottaa huomioon juuri niiden käyttämä lohkoketju. Se voi auttaa arvioimaan sitä, olisiko kyseinen krypto hyvä vaihtoehto tai ei.

Mikä lohkoketju oikeastaan siis on?

Jos sinulla ei ole lainkaan käsitystä siitä, mikä lohkoketju oikein on, olet saapunut juuri oikeaan paikkaan. Tietenkin aiheesta on olemassa monia artikkeleita, mutta monet näistä ovat hyvin monimutkaisia, vaikka niiden ei todellakaan tarvitsisi olla. Kyseessä ei ole oikeastaan ollenkaan monimutkainen asia

Kuten lohkoketju teknologian nimi vihjaa, kyseessä on jonkinlainen digitaalinen ketju. Tämä ketju muodostuu lohkoista, joista jokainen sisältää tietoa. Siten lohkoketju on kaikessa yksinkertaisuudessaan teknologia tiedon säilyttämiseen ja siirtämiseen. Sen avulla voidaan siirtää ja säilyttää oikeastaan mitä vain tietoa, mikä tekee keksinnöstä todella monipuolisen.

Kuten huomaat, lohkoketju teknologia ei ole oikeastaan kovin vaikea ymmärtää. Asia, mikä tekee siitä hieman haastavamman on se, miten se oikeastaan toimii. Seuraavaksi tulemme käsittelemään sen, miten uusia lohkoja luodaan eli miten uutta tietoa lisätään ketjuun. Kuitenkin nyt tiedät jo hyvin yksinkertaisen selityksen siitä, mikä lohkoketju teknologia oikeastaan on. Sinun ei välttämättä tarvitse tietää muuta, mutta tietenkin on hyväksi ymmärtää tästä teknologiasta mahdollisimman paljon, jotta voit käyttää sitä hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Lohkoja luodaan louhimalla

Uusien lohkojen luomista kutsutaan louhinnaksi. Tätä prosessia tekee niin sanotut louhijat. Koska lohkoketju sijaitsee verkossa, sinua ei varmastikaan yllätä tieto siitä, että louhinta tapahtuu myös täysin teknisesti. Toisin sanoen louhijat käyttävät tietokonetta louhiakseen lohkoja lisää ketjuun.

Louhiessaan lohkoja, louhijan tulee ratkaista tietty pulma. Tämä tapahtuu laittamalla pulma laitteiston ohjelmiston läpi tarpeeksi monta kertaa. Kun pulma on ratkaistu, avain ilmestyy. Tämä avain on uuden lohkon nimi. Samalla kun uusi lohko luodaan, sen sisälle asetetaan tiettyjä aktiviteetteja, joita lohkoketjun päällä halutaan tehdä. Toisin sanoen kryptovaluuttojen toiminnot esimerkiksi voidaan asettaa näin lohkoon.

Asia, mikä tekee lohkoketju teknologiasta hyvin mielenkiintoisen on se, että vanhoja lohkoja ei poisteta ikinä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoa ei ikinä kadoteta. Periaatteessa, mikä vain tieto voidaan löytää milloin tahansa. Tämä tekee lohkoketju teknologiasta hyvin turvallisen ja käytännöllisen.

Toinen asia, mikä vaikuttaa lohkoketju teknologian turvallisuuteen on se, että se on hajautettu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla louhijoilla ja käyttäjillä on kopio lohkoketjusta. Tämä kopio on interaktiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että uusi lohko kopioidaan välittömästi kaikille lohkoketju kopioille. Näin kaikki saavat tiedon aina juuri sen hetkisestä lohkoketjusta. Tämä tekee siitä hyvin hankalan hakkeroida. Hakkerin tulisi pystyä kopioimaan vale-lohko kaikille kopioille yhtä aikaa. Tämä on oikeastaan mahdotonta, sillä kopioita on niin monia.

PoW vs. PoS

Lohkoketju louhintaan kuuluu tärkeänä osana protokolla. Tällä tarkoitetaan sitä, miten louhijat palkitaan heidän tekemästään työstä. Kuuluisia vaihtoehtoja, jotka ovat yleisesti käytössä, ovat PoW ja PoS. Mutta mitä nämä tarkoittavat?

PoW eli Proof of Work on kaikista vanhin protokolla lohkoja louhiessa. Tämä protokolla nimensä mukaan tarkoittaa sitä, että louhijoille maksetaan heidän tekemästään työstä. PoW protokolla on esimerkiksi käytössä Bitcoin kryptovaluutalla. Koska se on kaikista vanhin protokolla, se saa kuitenkin varsin paljon kritiikkiä.

Suurin syy PoW protokollan kritiikkiin on se, miten rasittava se on sekä luonnolle että louhijoille. Koska palkkio annetaan vain ensimmäiselle pulman ratkaisevalle louhijalle, monet louhijat tekevät työtä aivan turhaan. He käyttävät silti tietokoneitaan tähän, mikä tarkoittaa sitä, että monet koneista käyvät aivan turhaa. Siten se kuluttaa uskomattoman paljon myös energiaa.

Nykyään onkin olemassa parempi protokolla nimeltään PoS eli Proof of Stake. Tämän protokollan avulla louhija valitaan jo ennen louhimista. Tämän suorittaa niin sanotut validaattorit. Louhijoiden tulee todistaa voivansa ratkaista pulma. He saavat palkkion tietenkin vasta lohkon luomisen jälkeen. Silti monien ei tarvitse tehdä turhaa työtä ja tietokoneet voivat olla rauhassa. Näin PoS on parempi sekä luonnolle että itse louhijoille.

Lohkoketju teknologialla on yllättävän pitkä historia

Lohkoketju teknologia vaikuttaa olevan aivan uusi keksintö. Siitä syystä sinua saattaakin yllättää tieto siitä, että kyseessä on hyvinkin vanha luomus. Sen ensimmäiset kaavailut on luotu jo 80-luvulla. Sille ei yksinkertaisesti ollut käyttöä pitkään aikaan.

Jo ensimmäiset kaavailut lohkoketju teknologiasta toimi samankaltaisella tavalla kuin nykyään. Toisin sanoen lohkoketju oli hajautettu monille samanlaisena kopiona. Lisäksi sen tarkoitus oli jo aivan alusta lähtien sama eli säilyttää ja siirtää tietoa. Mielenkiintoinen asia on kuitenkin se, että jotkut uudemmat toiminnot ovat myös mainittu jo vuosi kymmeniä sitten. Esimerkiksi ensimmäiset maininnat äly sopimuksista on tehty jo 90-luvulla. Ne ovat kuitenkin otettu käyttöön vasta viimeisten vuosien saatossa.

Kryptovaluutat nostivat lohkoketjun kuuluisuuteen

Syy siihen, miksi lohkoketju teknologian pitkä historia saattaa yllättää on se, että monet luulevat niiden olevan keksitty kryptovaluutoille. Asia ei kuitenkaan todellakaan ole näin. Kryptovaluutat sattuivat vain olemaan ensimmäinen asia, joka käytti lohkoketju teknologiaa.

Itse asiassa, kryptovaluutat eivät välttämättä olisi vielä olemassa ilman lohkoketju teknologiaa. Monet olivat pyrkineet luomaan kryptovaluutan kaltaisen itsenäisen valuutan ennen Bitcoinia. Kaikki olivat kuitenkin epäonnistuneet keksimään tavan, jolla se voidaan pitää turvassa. Tämä on se, missä lohkoketju teknologia tuli tarpeeseen. Se mahdollisti ensimmäisenä kryptovaluuttojen turvallisuuden.

Koska lohkoketju teknologia voi mahdollistaa monia toimintoja, tietenkin näin on myös tapahtunut kryptovaluuttojen kanssa. Se vaikuttaa kryptovaluuttojen suoraan käytettävyyteen. Toisin sanoen, jos kryptovaluuttaa voidaan käyttää vain maksuna, tämä johtuu lohkoketjusta. Siitä syystä lohkoketjulla on suora vaikutus krypton arvoon. Käytännölliset kryptovaluutat yksinkertaisesti keräävät enemmän huomiota, koska niitä voidaan käyttää moniin asioihin. Mitä enemmän huomiota ne saavat, sitä enemmän niiden arvo nousee.

Lohkoketjun toimintoja maksetaan kryptovaluutoilla

Jos kerran lohkoketju vaikutaa suoraan kryptovaluuttojen toimivuuteen ja käytettävyyteen, tietenkin kryptovaluutoilla on myös vaikutus lohkoketjuihin. Toisin sanoen, jos haluat tehdä mitään toimintoja, joita lohkoketju mahdollistaa, sinulla pitää olla tarvittavaa kryptoa. Sillä saat pääsyn lohkoketjuun ja maksat tarvittavat kaasu maksut.

Mutta mitä nämä toiminnot voivat olla? Tietenkin näitä mahdollisuuksia on hyvin monia, mutta on olemassa kaksi, jotka ovat erityisen suosittuja. Niitä ovat äly sopimukset ja rahoituksen hajautus.

Äly sopimukset ovat monien peruskuluttajien suosiossa. Ne ovat sopimuksia, joiden tarkoitus on pitää molemmat osapuolet mahdollisimman turvassa. Äly sopimuksia sitoessa ei tarvita kolmatta osapuolta, joka valvoisi sopimusta tai sen osapuolien toimintaa. Rahoituksen hajautus on taas toiminto, joka kiinnostaa monia yrityksiä. Vaikka sillä ei siten ole välttämättä käyttöä kuluttajille, tällä on silti vaikutus lohkoketjun suosioon. Siten sillä on suora vaikutus krypton arvoon.

NFT merkit toimivat myös lohkoketjun päällä

Lohkoketju teknologia on todellakin mahdollistanut monia mielenkiintoisia asioita. Tietenkin kryptovaluutat ovat yksi näistä, mutta tämä ei ole edes ainoa asia. Sen lisäksi lohkoketju teknologia on mahdollistanut muun muassa NFT merkit. NFT merkit toimivat nimittäin juuri Ethereum lohkoketjun päällä.

NFT merkit nousivat kuuluisuuteen vuoden 2021 lopulla, ja nft uutiset kiinnostavat vieläkin hyvin monia. NFT merkit ovat eräänlaisia digitaalisia keräilykohteita. Ne voivat ottaa oikeastaan minkä muodon tahansa. Ne voivat esimerkiksi olla digitaalisen taiteen, musiikin tai videon muodossa.

Asia, mikä tekee NFT merkeistä niin mielenkiintoisen on se, että niillä ei ole yhtä tiettyä arvoa. Tämän takia ne ovatkin  verrattavissa perinteisiin keräily kohteisiin. Tuotteen arvo riippuu aina katsojasta, mutta tietenkin trendeillä on vaikutus. Kaikki tietävät, että jotkut taideteokset ovat arvokkaampia kuin toiset, mikä johtuu siitä, kuka on niiden takana.

Lohkoketju teknologian hyödyt

Lohkoketju teknologia on selkeästi mahdollistanut monia hauskoja asioita, mutta siitä on myös jotakin selkeää hyötyä. Tämän teknologian tärkeimpiä etuja on se, että se on maailmanlaajuinen, nopea ja yksityisyyttä lisäävä teknologia.

Koska teknologia on sinänsä varsin yksinkertainen, sitä voidaan käyttää todella moniin eri asioihin. Tämä tekee siitä erityisen sopivan globalisoituneeseen nykymaailmaan. Sen eri käyttötarkoitukset helpottavat monien ihmisten elämiä huomattavilla tavoilla, minkä takia se onkin niin tärkeä.

Lohkoketju teknologiaa voidaan käyttää moniin asioihin

Kuten sanoimme, lohkoketju teknologiaa voidaan käyttää todella moniin asioihin. Yksi erityisen hienoista käytännön esimerkeistä on potilastietojen säilyttäminen ja siirtäminen. Se helpottaa sekä asiakkaan että henkilökunnan toimintaa, suojaten samalla hyvin henkilökohtaisia tietoja. Koska tiedot eivät katoa, jopa uusi lääkäri voi löytää tärkeää tietoa vuosikymmenien takaa potilaasta. Siten he voivat olla varmoja siitä, että heillä on kaikki tärkeä tieto tiedossa.

Toinen hyvin mielenkiintoinen asia, mihin lohkoketju teknologiaa on nykyään testattu on äänestäminen. Todellakin, jotkut valtiot ovat jo järjestäneet vaali äänestyksiä käyttäen lohkoketju teknologiaa. Näin voidaan välttää minkään kolmannen osapuolen vaikuttavan äänestys tuloksiin, mikä tuo lisää turvaa ja luotettavuutta.

Kaiken kaikkiaan lohkoketju teknologian tulevaisuus vaikuttaa valoisalta. Koska sitä voidaan jo nyt käyttää näin moneen asiaan, tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mihin sitä käytetään tulevaisuudessa. Voidaan olettaa, että siitä tulee vain koko ajan tärkeämpi keksintö vuosien saatossa.