Tässä artikkelissa kerromme esimerkinomaisesti, millaisia mahdollisuuksia Erkki Tuomioja näkee informaatioteknologiassa. Alan kehitys on ollut huimaa ja Tuomioja onkin sitä mieltä, että tämä huima kehitys sisältää monia mahdollisuuksia.

Image result for Verkottuminen on tärkeääVerkottuminen on tärkeää

Erkki Tuomioja korostaa, että informaatioteknologian erittäin nopea kehitys on muuttanut ihmisten kanssakäymistä erittäin paljon. Uudenlainen informaatioteknologia tarjoaa täysin uudenlaisia verkottumisen mahdollisuuksia ja kanavia. Tämä avaa uusia vaikuttamiskanavia ja osallistumiskanavia. Parhaimmillaan tämä puolestaan vahvistaa maailman prosessien demokraattisuutta. Mahdollisuudet, joita nykyaikainen informaatioteknologia tarjoaa, näkyvät Tuomiojan mukaan niin yksittäisten ihmisten, eturyhmien, kansalaisjärjestöjen, kansojen kuin maidenkin yhteydenpidossa – joka on aikaisempaa huomattavasti tiivimpää ja joka on osoittanut räjähdysmäistä kasvua. Samalla samanmieliset tahot voivat organisoitua aikaisempaa helpommin ja niiden vaikuttamishalu saattaa nousta sekä helpottua. Tämä sisältää mahdollisuuksien lisäksi myös uhkia.

Tiedon puute merkitsee syrjäytymistä

Erkki Tuomioja korostaa, että nykyaikana tiedonpuute merkitsee syrjäytymistä ja että tieto on entistä korostuneemmin valtaa. Enää Diktaattorit eivät voi, informaatioteknologian ansiosta, estää kansalaistensa yhteydenpitoa muihin. Kansalaisten täydellinen eristäminen ei enää nykypäivänä onnistu eikä kansalaisilta enää voida pimittää maailmalla tapahtumassa olevaa kehitystä. Nykyaikana erilaiset ihmisoikeusloukkaukset nousevat esiin aikaisempaa helpommin, mikä on hieno juttu ja osoitus informaatioteknologian voimasta.

Erkki Tuomiojan mukaan on tärkeää, että tieto pääsee vapaasti liikkumaan ja että kansalaisilla on vapaa pääsy tähän tietoon. Informaatioteknologialla on erittäin tärkeä tehtävä tiedon vapaan liikkumisen takaamisessa. Samalla se tarjoaa ihmisille vapaan pääsyn tarjolla olevaan tietoon. Informaatioteknologian avulla ihmisten välillä olevat etäisyydet katoavat, missä Erkki Tuomioja näkee mahdollisuuksia demokratian syventämiseen ja laajentamiseen. Hän itse kuvaa näitä mahdollisuuksia lähes pohjattomiksi. Toisaalta Erkki Tuomiojan mukaan on tärkeää muistaa teknologian tarjoavan ainoastaan välineitä. Se tai tarjoa sisältöjä, vaan sisällöistä vastaavat ihmiset itse.

Informaatioteknologia sisältää myös riskejä

Vaikka informaatioteknologia sisältääkin monia positiivisia asioita, sisältää se myös riskejä. Erkki Tuomioja muistuttaakin, että informaatioteknologiassa on myös väärinkäytösten riski. Se auttaa ajamaan myös huonoja asioita, kuten terrori-iskuja. Se myös lisää informaatiokuilua maailman köyhimpien maiden ja teollisuusmaiden välillä. Mukaan kehitykseen päässeet saavat kehityksestä aina vain enemmän hyötyä, kun taas niin sanotusti kelkasta pudonneet uhkaavat jäädä aina vain enemmän kehityksestä jälkeen. Tämä kehityskulku vaikuttaa nopeutuvan koko ajan, ellei tilanteeseen puututa.