Image result for EsimerkkejäJos informaatioteknologia ja alan tutkimus kiinnostavat, voi opiskella alaa esimerkiksi Aalto-yliopistossa, jossa on tarjolla niin kandidaatti-, maisteri- kuin tohtoriohjelmiakin. Tässä artikkelissa kerromme, millaista on opiskella tekniikan kandidaatiksi.

Opintojen laajuus

Tekniikan kandin opinnot ovat laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja niiden keskimääräinen kesto on 3 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Ketkä saavat hakea?

Näihin opintoihin saavat hakea hakijat, joilla on ylioppilastutkinto taikka toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tekniikan kandidaatin opinnot voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Mitä opinnot pitävät sisällään?

Opinnot pitävät sisällään niin luentoja, laskuharjoituksia, tenttejä, laboratoriotöitä kuin harjoitustöitäkin. Harjoitustöitä tehdään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Myös työelämässä tarvittavien taitojen merkitystä korostuu opinnoissa, minkä vuoksi opinnot sisältävät muun muassa esiintymistaitojen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Ne harjoittavat myös opiskelijan päättelytaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Myöskään projektinhallintataitoja ei ole opinnoissa sivuutettu.

Informaatioteknologian opinnot yhdistävät matematiikan, tietotekniikan ja käytännön insinöörityön, ja niissä on mahdollista painottaa erilaisia osa-alueita opiskelijan kiinnostuksen kohteiden mukaan. Perusopinnot sisältävät 27 op matematiikkaa, 10 op fysiikkaa, 10 op ohjelmointia, 13 op sähkötekniikkaa, 5 op kieliä sekä 5 op yleissivistäviä ja poikkitieteellisiä opintoja. Informaatioteknologia-pääaineen pakollisia opintoja on yhteensä 35 op. Nämä ovat 10 op kandidaatintyö ja -seminaari, 5 op informaatioteknologian perusteet, 5 op automaatio- ja systeemitekniikan perusteet, 5 op informaatioteoria, 5 op digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet sekä 5 op tietoverkkojen mallinnus ja analyysi. Pääaineen valinnaisia opintoja on yhteensä 25 op. Näitä ovat 5 op sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely, 5 op satunnaisprosessit tietoliikenteessä, 5 op tietokoneverkot, 5 op sovellusohjelmointi, 5 op tietoliikenteen siirtomenetelmät ja 5 op ohjelmistoradio, joista opiskelija valitsee viisi kurssia pääaineen kokonaislaajuuden (60 op) täyttymiseksi.

Opintojen aikana on erityisen tärkeää parantaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Kirjallisten ja suullisten viestintätaitojen kehittäminen on keskiössä, jotta tulevaisuuden osaaja pystyisi viestimään alan asiantuntijoiden, sidosryhmien sekä muun yleisön kanssa. Myös ryhmätyöskentelyn merkitys korostuu, samalla kun opiskelijan tavoitteena on oppia soveltamaan monipuolisesti viestintä- ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Järjestelmällisyys ja päämäärätietoisuus ovat tässä työssä erityisen tärkeitä ja myös näitä pyritään harjaannuttamaan opintojen aikana.